Eva

04:06:44 28. 07. 2018

Dobrý den, mohu se Vás prosím zeptat, jaký je Váš názor na uchovnění jedinců s vyšším stupněm DKK a DLK? Jaké je riziko pro potomstvo a pro samotnou fenku či psa s postižením kloubů? Předem díky! Se srdečným pozdravem.


Chov a zdraví

Naše odpověď:

Chovatelské doporučení u psů s pozitivním nálezem dysplastických kloubů je velice složité téma s velkými individuálními rozdíly. Podrobný rozbor jednoznačně přesahuje možnosti poradny, pokusím se alespoň o stručnou odpověď. DKK je komplexní dědičné onemocnění, na jehož rozvoj má vliv velké množství genů a několik faktorů prostředí. Každý z genů se vyskytuje v různých verzích. Některé z nich riziko DKK zvyšují a jiné zase snižují. Každý pes nese ve své DNA mix těchto různých verzí genů ovlivňujících vývoj kyčelních kloubů. Proto je velmi těžké předpovědět, jak budou kyčelní klouby daného jedince vypadat. Některé geny mají větší vliv na rozvoj DKK a některé menší. Právě proto není možné testovat chovné jedince geneticky, jako je tomu u jiných chorob. Zlatým standardem ve stanovení stupně postižení kyčelních a jiných kloubů se proto stalo rentgenologické vyšetření, které musí být provedeno za přesně stanovených podmínek a výsledný snímek hodnocen licencovaným specialistou. Stupně DKK jsou v současné době popsány písmeny A – E. Stupeň A má negativní jedinec (dříve 0), stupeň E znamená nejhorší postižení (dříve 4). Každé štěně bude průměrem hodnot svého otce a své matky. Čím lepší výsledek budou mít rodiče, tím lepší výsledek lze očekávat u jejich potomků. Ale vzhledem k výše vysvětlené komplexnosti dědičnosti této choroby nepřekvapí, že i v případě, že oba rodiče budou negativní, pohybuje se pravděpodobnost pozitivních štěňat okolo 20%. Je tedy také zřejmé, že potomci dvou jedinců s pozitivním nálezem budou mít pravděpodobnost mnohem vyšší, udává se průměrně okolo 70%. Spojení jednoho negativního a jednoho pozitivního rodiče pak znamená asi poloviční šanci na štěně či štěňata s DKK. Ideální by tedy bylo vyloučit z chovu všechny pozitivní jedince a chovat pouze na těch negativních. Cílené vylučování jedinců z chovu má ale z dlouhodobého hlediska negativní vliv na genetickou rozmanitost daného plemene. Cíleným chovem zaměřeným na jednu genetickou vadu může docházet k vyššímu výskytu vad jiných. Ale zpět k DKK. Díky obrovskému množství genetických variací může mít i jedinec s nízkým stupněm DKK a druhý negativní rodič štěňata, která budou v pořádku. Chce-li chovatel použít v chovu zvíře s vyšším stupněm DKK, měl by k tomu mít závažný důvod a velmi pečlivě vybírat negativního partnera pro krytí. V takovém případě je vhodné znát stupeň DKK nejen takového konkrétního jedince, ale i jeho co nejširšího příbuzenstva (ideálně negativních rodičů, prarodičů, atd.), aby byla pravděpodobnost výskytu v další generaci co nejnižší. A nyní k druhé části dotazu. Zvažuje-li nastávající majitel pořízení štěněte, u jehož jednoho z rodičů byla diagnostikována DKK mezi A-E, musí počítat s určitým rizikem rozvoje této vady, jak bylo popsáno výše. Diagnostika se provádí po dvanáctém měsíci života, dříve provedená RTG vyšetření mohou stav kloubů pouze naznačit. Pokud se majitel rozhodne časnější vyšetření podstoupit, je rozhodně vhodná konzultace se specialistou – ortopedem. Ten může na základě svých zkušeností a výsledných snímků budoucí vývoj kloubů s určitou pravděpodobností predikovat a případně doporučit některá opatření napomáhající lepšímu vývoji kloubních struktur (úprava pohybového režimu, doplnění kloubní výživy apod.). Dojde-li k té nejhorší variantě, tedy majitel bude mít mladého psa s vysokým stupněm postižení kloubů, je nutné počítat s celoživotní léčbou a mnoha omezeními.

MVDr. M. Riedlová
Poradna

 • 10.srpen 2018
  březost feny
  fena která bude mít v listopadu 7 let mi zabřezla 9.8.2018 rasa Bernsk... celý dotaz
 • 07.srpen 2018
  ohař
  Dobrý den, prosím o radu. Pořídili jsme si štěně MOK. Bydlíme na sídli... celý dotaz
 • 06.srpen 2018
  Fena cura v bytě
  Dobry den, moje 6ti leta fena cura v byte. Potřebu vykona vzdy na stej... celý dotaz